Свържете се с нас

Свържете се с нас

Адрес за контакт:TRIDAS s.r.o., Hemy 892, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

Адрес за фактуриране: TRIDAS s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Czech Republic

info@tridas.cz, T: +420 571 611 561-4

Компанията е регистрирана в Общински съд – Прага, отдел С, дело № 145055 Идентификационен номер по ДДС (DIČ)

Ing. Martin Červenka изпълнителен директор cervenka@tridas.cz
Ing. Roman Kondysek технически директор kondysek@tridas.cz
Bc. Michaela Červenková pъководител на проекта - износ cervenkova.michaela@tridas.cz M:+420 737 838 321
Aleš Minarčík мениджър по продажбите minarcik.ales@tridas.cz M: +420 774 579 017
Ing. Kateřina Kristian Търговски асистент - износ kristian.katerina@tridas.cz M: +420 730 515 595
Aleš Rimanovský началник производство rimanovsky@tridas.cz M: +420 777 666 723
Daniela Kuráňová началник на икономически отдел kuranova.daniela@tridas.cz M: +420 733 712 794
Petra Valůšková консултант продажби valuskova.petra@tridas.cz T: +420 571 611 563 M: +420 773 664 156
Ing. Eva Štěpánová Отдел "Човешки ресурси" stepanova.eva@tridas.cz M: +420 730 898 854

Пишете ни