Choose a language
15 Years
gold-leaf

Екологични опаковки

box
box2
box3
box4
box5
box6
box7
box8
mask

Tridas

TRIDAS се нарежда сред най-големите производители на формовани влакна в Европа. В момента управляваме три производствени съоръжения с обща площ от 22 000 m2. От 2018 г. TRIDAS разполага с 9 напълно автоматични производствени линии, осигуряващи голямо разнообразие от производствени услуги и продукти. Съответствието на целия процес със стандартите ISO, OHSA. Най-голямото ни преимущество е отделът ни за проектиране и технологии, който отговаря за разработването на крайните продукти и производството на матрици. Разработването на наши собствени продукти, модерните ни производствени технологии и просторните ни складове ни позволяват да предоставяме на клиентите си висококачествени и гъвкави услуги.

ФОРМОВАНИ ВЛАКНА

Формованите влакна са съвременен опаковъчен материал с традиции и бъдеще, като незначителното им въздействие върху околната среда, отличните свойства за омекотяване, индивидуалният дизайн и 100%-ната им годност за рециклиране прави продуктите от формовани влакна идеалният материал за опаковане с почти неограничени промишлени приложения. Опаковките от формовани хартиени влакна се произвеждат повече от 100 години. Първите данни за пресованите влакна датират от далечната 1903 г., когато Мартин Кийс от щата Мейн, САЩ, започва производството на формовани подложки за сладкиши. Поради отличните свойства на формованите влакна да поглъщат ударите, през 1931 г. възниква идеята за подреждане и транспортиране на пресни яйца в специални опаковки от формовани влакна. Използването им в промишлеността и дизайна започва през 90-те години на XX век.

Защо? ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ФОРМОВАНИ ВЛАКНА?

scenery3

ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ
ВЪЗОБНОВЯЕМИ
РЕСУРСИ

scenery2

100% РЕЦИКЛИРАНИ

scenery3

БИОРАЗГРАДИМИ

scenery2

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНО
НЕУТРАЛНИ

scenery2

ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРЕДИМСТВА

scenery4

100% РЕЦИКЛИРАНИ

scenery4

МИНИМАЛЕН ОТПАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

scenery2

ЛЕСНО СЕ ПОДРЕЖДАТ ЕДНА ВЪРХУ ДРУГА
= ПО-МАЛКО ПРОСТРАНСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ

scenery1

МОГАТ ДА БЪДАТ
НАПЕЧАТАНИ ИЛИ НАДПИСАНИ

scenery4

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНО
НЕУТРАЛНИ

scenery2

ПРОИЗВЕДЕНИ БЕЗ
ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА

scenery1

CO2 И NO НЕУТРАЛНИ СУРОВИНИ

100% рециклиращи се

ПРЕДИМСТВА НА ФОРМОВАНИТЕ ВЛАКНА
ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Формованите опаковки са направени от пулп или рециклирана суровина и поради това са 100% рециклиращи се. Това определение отговаря не само на изискванията за модерни промишлени опаковки, но и същевременно свежда до минимум въздействието на нашите дейности върху околната среда чрез намаляване на емисиите на NOx и COx. Следователно това е устойчив продукт, който може напълно да се разгради биологично в съответствие с ISO 14000 и с Европейските зелени стандарти.