Choose a language

ЗА НАС

В своята дейност TRIDAS се стреми постоянно да подобрява процесите, които според ръководството на дружеството са от решаващо значение за запазването на пазарния дял. Освен това дружеството полага все по-големи усилия да намали максимално отрицателното влияние на своите продукти и услуги върху околната среда и безопасността. За тази цел TRIDAS въведе сертифицирана, интегрирана система за управление в съответствие със следните стандарти:

СЕРТИФИЦИРАНЕ

ČSN EN ISO 9 001:2015

Система за управление на качеството – изисквания

Ръководството на Tridas, s.r.o. осъзнава изключителната важност на отговарянето на изискванията и потребностите на клиенти за поддържане и увеличаване на пазарния дял. На тази основа TRIDAS, s.r.o. е внедрила и сертифицирала Система за управление на качеството в съответствие със следните стандарти.

ČSN EN ISO 14001:2015

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
– изисквания с инструкции за употреба

Ние знаем, че световните природни ресурси са ограничени и уязвими. Затова TRIDAS, s.r.o. разглежда опазването на околната среда като общ принцип в съответствие с целите на компанията. Поради това се опитваме да минимизираме отрицателните въздействия върху околната среда по време на производството на нашите продукти и сме внедрили и сертифицирали Система за управление на околната среда в съответствие със стандарта

ČSN ISO 45001:2018

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – изисквания

Компанията Tridas, s.r.o. осъзнава колко са важни нейните служители и съблюдаването на принципите и изискванията на Администрацията по професионална безопасност и здраве (OSHA) и противопожарната охрана. Поради това внедрихме Системата за управление на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със стандарта.

За TRIDAS s.r.o. въпросът за околната среда е от изключителна важност. Доказателство за това може да бъде ангажираността ни към глобалните въпроси, с които се занимава FSC®. От 2015 г. TRIDAS е притежател на сертификат от FSC, който упълномощава компанията да произвежда продукти, отговарящи на стандартите на FSC. За нашите клиенти тези стандарти гарантират произхода и законовия характер на използваните суровини, но в същото време представляват и подчертават отговорното отношение към възобновяемите ресурси. Поради това сертифицираните продукти TRIDAS имат право да носят маркировката FSC.

ПОЛИТИКА НА КОМПАНИЯТА

НОВИНИ

X
4/2022 Press release BioTHOP LIFE project - Layman's report

The Czech version of the document can be found here, the document is also available in other language versions on the BioTHOP website.

X
3/2019 Teambuilding - bowling
X
2019 Ново хале за термоформоване
12/2018 Коледно парти
9/2018 FachPack в Нюрнберг
6/2018 3-ри Ден на детето с TRIDAS
4/2018 Монтиране на линия за термоформоване с капацитет 60 кг/час
12/2017 Коледно парти
12/2017 Монтиране на линия за термоформоване с капацитет 30 кг/час
10/2017 Монтиране на линия за термоформоване с капацитет 30 кг/час
9/2017 Монтиране на линия за термоформоване с капацитет 15 кг/час
8/2017 Монтиране на напълно автоматична производствена линия за палетни гривни
7/2017 Монтиране на конвенционална линия с капацитет 100 кг/час
X
6/2017 2-ри Ден на детето с TRIDAS
12/2016 Коледно парти
X
10/2016 MSV Бърно
10/2016 Монтиране на машина за автоматично обрязване на ръбове и пакетоформираща машина
X
9/2016 FachPack в Нюрнберг
8/2016 Монтиране на машина за последващо пресоване със сила 100 тона
7/2016 Увеличаване на складовите площи над 4000 м2
X
6/2016 1-ви Ден на детето с TRIDAS
X
9/2015 FachPack Нюрнберг
X
2/2015 EMBAX Бърно
2/2015 Монтиране на линия за термоформоване с капацитет 15 кг/час
6/2014 Монтиране на конвенционална линия с капацитет 400 кг/час
9/2013 Монтиране на система за подготовка на хартиена маса с капацитет 24 тона/ден
X
6/2013 Второ хале за формовани влакна 5000 м2
10/2012 Монтиране на линия за термоформоване с капацитет 15 кг/час
X
2/2012 EMBAX Бърно
X
8/2011 Закупуване на производствена площадка за дървени опаковки с площ 6500 м2
7/2009 Монтиране на конвенционална линия с капацитет 100 кг/час
X
5/2009 Първо хале за формовани влакна с площ 1200 м2
X
10/2008 MSV Бърно
X
4/2004 Учредяване на компанията и начало на производството